Hem

mann egba

Nye nye kaba nye lemgbi site nõ !

  Nye nɔ̂ idzi nɔ̂ tsuatsoo. Nye kan to wa sɛgbiɔme anɔ̂.

Nye keŋ wa video kɛ audio me fann !

Mawu ne gbanye !

ligbio emidam

Car l’Éternel est notre juge, l’Éternel est notre législateur, l’Éternel est notre roi; lui, nous sauvera.

Yesaya 33.22